ணவு பற்றாக்குறைக்கு காரணம்!!

ஜார்ஜ் புஷ்ஷிற்கு தெரியாவிட்டால் பரவாயில்லை; நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!
விலைவாசி உயர்விற்குக் காரணம் ஆசியர்கள் என்றும் உணவு பற்றாக்குறைக்கு
காரணமும் ஆசியர்களே என்றும் ஜார்ஜ் புஷ் பேசியதை அனைவரும் அறிவோம்.
கீழே உள்ள படங்களைப் பாருங்கள் யார் காரணம் என்று தெரியும்!

1.GERMANY:
The Melander family of Bargteheide - 2 adults , 2 teenagers
Food expenditure for one week: 375.39 Euros or $500.07 


2.UNITED STATES:
The Revis family of North Carolina - 2 adults , 2 teenagers
Food expenditure for one week: $341.98


3. JAPAN:
The Ukita family of Kodaira City - 2 adults , 2 teenagers
Food expenditure for one week: 37 , 699 Yen or $317.254 ITALY:
The Manzo family of Sicily - 2 adults , 3 kids
Food expenditure for one week: 214.36 Euros or $260.11

5.MEXICO:
The Casales family of Cuernavaca - 2 adults , 3 kids
Food expenditure for one week: 1 , 862.78 Mexican Pesos or $189.09
6.POLAND:
The Sobczynscy family of Konstancin-Jeziorna - 4 adults , 1 teenager
Food expenditure for one week: 582.48 Zlotys or $151.277.EGYPT:
The Ahmed family of Cairo - 7 adults , 5 kids
Food expenditure for one week: 387.85 Egyptian Pounds or $68.538.ECUADOR:
The Ayme family of Tingo - 4 adults , 5 teenagers
Food expenditure for one week: $31.55


9.BHUTAN:
The Namgay family of Shingkhey Village - 7 adults , 6 kids
Food expenditure for one week: 224.93 ngultrum or $5.03


10.CHAD:
The Aboubakar family of Breidjing Camp - 3 adults , 3 kids
Food expenditure for one week: 685 CFA Francs or $1.23
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
இப்போது சொல்லுங்கள் யார் காரணம்?

Source  :  http://devakottai.blogspot.com/2008/10/blog-post.html

Comments

Popular posts from this blog

அறிவோமா அறிவியல்: நமது உடலியல் வினோதங்கள்!

கலீல் ஜி(கி)ப்ரானின் - கடவுள்கள்

பூமியில் உள்ள மிகப்பெரிய பள்ளங்கள்!!