குழந்தைகளைப் பார்ப்பதும்...!!!

குட்டிக் குழந்தைகளைப் பார்ப்பதும், அவைகளுடன் பொழுதைப் போக்குவதும் அலாதி அனுபவம்தான் , ஆனால் நீங்கள் இவ்வளவு குட்டிக் குழந்தைகளைப் பார்த்ததுண்டா?நன்றி.................Source : http://arivili.blogspot.com/2008/11/blog-post_06.html

Comments

Popular posts from this blog

கலீல் ஜி(கி)ப்ரானின் - கடவுள்கள்

அறிவோமா அறிவியல்: நமது உடலியல் வினோதங்கள்!

MLM - பல்லடுக்கு வியாபாரம் - கவனம் தேவை...!!!???