சில நேரங்களில் சில உறவுகள் - சொல்ல முடியாத உணர்வுகள்..ம்………….


சில நேரங்களில் சில உறவுகள் - சொல்ல முடியாத உணர்வுகள்..ம்…………..
2007 இல் வெளிவந்த ஒரு கிரேக்க குறும்படம் ,
எவ்வளவு அழகான ஒரு கவிதையாக வடித்திருக்கிறார்கள்.
முடிவின், பின்ணனி இசையில் என்னவொரு வருடல்.
ஒரு அப்பா - மகன் - அப்பா
நீங்களும் ஒரு தடவை பாருங்கள்.Comments

Popular posts from this blog

கலீல் ஜி(கி)ப்ரானின் - கடவுள்கள்

அறிவோமா அறிவியல்: நமது உடலியல் வினோதங்கள்!

MLM - பல்லடுக்கு வியாபாரம் - கவனம் தேவை...!!!???