வெடிக்கும்பொழுது ....

வெடிய சொல்லிட்டு வெய்யுங்கயா... ஹும்...

Comments

Popular posts from this blog

கலீல் ஜி(கி)ப்ரானின் - கடவுள்கள்

அறிவோமா அறிவியல்: நமது உடலியல் வினோதங்கள்!

MLM - பல்லடுக்கு வியாபாரம் - கவனம் தேவை...!!!???